02 4210 832
office@iktsolutions.bg
ул. Гюешево 83, София
IKT Solutions
Комуникационна средаКомпютърни системиСигурност

Комуникационна среда

Единната комуникационна среда обединява в себе си данни от различни източници и с различно предназначение в един общ поток. Разбирайки това специалистите в “ИКТ Солюшънс” ООД ще Ви помогнат в избора на всеки един от компонентите.

Като основа на всяка информационна система съвременната локална мрежа трябва да отговаря на няколко важни параметъра като надеждност, висока производителност и не на последно място сигурност. Това налага един по-обширен поглед при проектирането и изграждането на локалната мрежа, както на средни и големи фирми, така и на фирми с няколко компютъра.

Опитът ни и сертифицираните ни специалисти, ни позволяват да изграждаме, кабелни и безжични локални компютърни мрежи, използвайки най-добрите практики в сферата, като използваме основно оборудване на Cisco. Това ни позволява да проектираме, интегрираме и сертифицираме, високопроизводителна, отказоустойчива и сигурна локална мрежа, изцяло съобразена с нуждите на всеки клиент.

Преноса на глас (VoIP) е вече утвърдена технология позволяваща използването на единна система за пренос на глас в рамките на една организация независимо от местоположението на нейните офиси. Внедряването на VoIP намалява разходите за пренос на глас между отделните офиси използвайки вече съществуващите комуникационни канали, като същевременно предоставя много повече функции от стандартната телефония.

Фирма “ИКТ Солюшънс” ООД проектира и внедрява системи за пренос на глас през интернет (VoIP). Ние ще Ви консултираме за избор на оптималното за Вас решение, съобразено с вашите нужди и предпочитания.